PROGRAM "SHORTCUT" SZUKA FILMOWCÓW

„Shortcut - małe historie, wielkie sprawy", program nowoczesnej edukacji filmowej oparty na europejskich filmach krótkometrażowych, poszukuje filmowców/filmowczyń do współpracy, polegającej na realizacji warsztatów z młodzieżą szkolną.

Centrum Edukacji Obywatelskiej realizujące program "Shortcut - małe historie, wielkie sprawy", który otrzymał wsparcie programu Unii Europejskiej, „Kreatywna Europa MEDIA”, otwiera rekrutację na płatne rezydencje filmowe w szkołach. Współpraca, której dotyczy zaproszenie, polega na przeprowadzeniu zajęć w szkołach i wsparciu uczniów/ uczennic w realizacji własnego filmu, będącego odpowiedzią na filmy i tematy wybrane do programu. CEO szuka filmowców/filmowczyń zaangażowanych społecznie, otwartych i ciekawych, które zobaczą w rezydencjach szansę własnego rozwoju i lepszego poznania swojej docelowej publiczności.

Więcej informacji: https://filmowe.ceo.org.pl/aktualnosci/open-call-dla-filmowcow

Informacja prasowa