KRAKOWSKA FUNDACJA FILMOWA NOMINOWANA DO NAGRÓD PISF

Krakowska Fundacja Filmowa, organizator Krakowskiego Festiwalu Filmowego, otrzymała nominację do nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii promocja polskiego kina za granicą.

Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie nagrody, wręczane w kilkunastu kategoriach, za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina i ułatwienie dostępu do polskiej twórczości filmowej. Nagrody PISF są przyznawane od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury.

Krakowska Fundacja Filmowa została w tym roku nominowana za „15 lat Krakowskiej Fundacji Filmowej – promocja polskich filmów za granicą”. Krakowska Fundacja Filmowa została powołana do życia 15 lat temu z inicjatywy Krzysztofa Gierata przez Instytucję Apollo Film. Głównymi obszarami działalności Fundacji jest produkcja kolejnych edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz zagraniczna promocja polskich filmów dokumentalnych i krótkometrażowych.

Uroczysta gala wręczenia Nagród PISF tegorocznym laureatom odbędzie się 17 września br. w trakcie trwania 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

Krakowska Fundacja Filmowa jest już laureatem dwóch Nagród PISF, które otrzymała w 2008 i 2010 roku.

Pełna lista nominowanych dostępna jest na stronie PISF.