POLSKIE ANIMACJE Z NAGRODAMI WE WŁOSZECH

Właśnie zakończył się ShorTS International Film Festival, aż dwie polskie aanimacje zostały zauważone przez tamtejsze jury.

ShorTS International Film Festival podobnie, jak wiele innych festiwali odbył się  w tym roku online. Wszystkie wydarzenia były nadawane bezpośrednio ze studia w Trieście i były dostępne w mediach społecznościowych i na stronie festiwalu. Mimo specyficznej formuły włoski festiwal dedykowany filmom krótkometrażowym spotkał się z bardzo dobrym odzewem wśród widzów.

Specjalne wyróżnienie otrzymała animacja „Story”. Film Joli Bańkowskiej to ironiczny ciąg kilkunastu scenek, opowiadających o przenikaniu się codzienności ze światem cyfrowym. Oglądany przez „story”, popularną dziś funkcję na większości mediów społecznościowych, przedstawia ludzi samotnych, zagubionych, a czasem już obojętnych na otaczającą ich rzeczywistość.

Z kolei film Piotra Milczarka został zauważony przez nastoletnich widzów i opuścił włoską imprezę z nagrodą Shorter Teens Award.
"Deszcz"  to lekki, krótki film animowany, opowiadający o zbiorowej świadomości. O tym, że brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za własne czyny sprawia, że bezrefleksyjnie idziemy za tłumem, co może doprowadzić do tragedii. To również film o próbie walki jednostki ze zbiorową hipnozą i o konsekwencjach zarówno dla niej, jak i tłumu.

Listę wszystkich nagrodzonych filmów można znaleźć tutaj.