ZGŁOŚ SIĘ NA LIM 2022

Organizatorzy szkolenia LIM | Less is More zapraszają wszystkich doświadczonych przedstawicieli sektora audiowizualnego chcących pogłębić swoją wiedzę w obszarze developmentu filmów fabularnych oraz wzmocnić umiejętności opracowywania projektów niskobudżetowych, do aplikowania do tegorocznej edycji programu w roli opiekunów developmentu (development angels).

LIM | Less Is More – to projekt profesjonalizacji przedstawicieli branży filmowej w zakresie redukcji kosztów produkcji już na etapie developmentu scenariusza. Program zakłada nowe metodologiczne podejście do stosowania ograniczeń jako czynnika wyzwalającego większą kreatywność w pisaniu scenariuszy. Organizatorzy stawiają sobie za cel stworzenie europejskiej sieci specjalistów pracujących nad filmami fabularnymi niskobudżetowymi, w celu sprzyjania koprodukcjom, a także szukaniu nowych form finansowania, dystrybucji i nadawania.

Program skierowany jest do producentów kreatywnych oraz innych profesjonalistów związanych z rozwojem projektów filmowych. Wybrani uczestnicy będą towarzyszyć twórcom projektów rozwijanych w ramach warsztatów, a także uczestniczyć w odrębnych masterclassach i sesjach poświęconych metodom pracy z autorem.

W każdej z trzech sesji stacjonarnych szkolenia uczestniczyć będzie czterech profesjonalistów w roli opiekunów developmentu – w sumie dwunastu uczestników będzie monitorować zgłoszone uprzednio projekty oraz współpracować z wybranymi zespołami scenarzystów-reżyserów podczas laboratorium scenariuszowego, zarówno w trakcie sesji grupowych jak i spotkań indywidualnych.

Koszt uczestnictwa w programie wynosi 300 euro / warsztat.

Termin aplikowania upływa 4 stycznia 2022 roku.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Formularz aplikacyjny dostępny jest tu.