PITCHING ANIMARKT – JESZCZE TYLKO DWA TYGODNIE NA ZGŁOSZENIE PROJEKTU

Tylko do 31 lipca 2018 roku organizatorzy drugiego Pitchingu ANIMARKT będą przyjmować zgłoszenia projektów krótkometrażowych filmów lalkowych. Pitching odbędzie się 11 października 2018 roku w Łodzi, a laureat głównej nagrody otrzyma aport rzeczowy Centrum Technologii Audiowizualnych w wysokości aż 60 tys. złotych.

W konkursie odbywającym się w ramach wydarzenia ANIMARKT Stop Motion Forum mogą wziąć udział projekty krótkometrażowych animacji i telewizyjnych odcinków specjalnych realizowanych w technice lalkowej. Zgłaszane projekty powinny znajdować się na etapie dewelopmentu, mieć mniej niż 26 minut, a animacja lalkowa powinna stanowić przynajmniej 80 proc. filmu. To ważne, aby projekt posiadał choć wstępną wersję scenariusza. Dodatkowym atutem zgłaszanego filmu będzie występowanie w nim wkładu artystycznego twórców (reżyser animacji, storyboardzista, autor projektów plastycznych, kompozytor, wykonanie znaczącej części animacji) pochodzących przynajmniej z jednego z następujących krajów: Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Niemcy, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia. Regulamin Pitchingu znajduje się na stronie www.animarkt.pl/pitching. Zgłoszenie projektu następuje poprzez wypełnienie internetowego formularza, dostępnego pod adresem: www.bit.ly/2N1m5fi. Termin przyjmowania zgłoszeń to 31 lipca 2018 roku.

Ze wszystkich zgłoszeń nadesłanych na Pitching ANIMARKT, specjalnie powołany Komitet Selekcyjny wybierze 15 projektów. Zostaną one zaprezentowane 11 października 2018 roku w ramach Pitchingu podczas wydarzenia ANIMARKT Stop Motion Forum. W skład Komitetu Selekcyjnego wchodzą: Agnieszka Niewadził (CeTA, Polska), Nikodem Szlęzak (CeTA, Polska), István Mráz (Mozinet Ltd., Węgry), Michal Podhradský (ASAF, Czechy), Andrej Gregorčok (Fest Anča, Słowacja), Agnieszka Kowalewska-Skowron (MOMAKIN, Polska) oraz Paulina Zacharek (MOMAKIN, Polska). Osobie odpowiedzialnej za zaprezentowanie projektu zostanie zapewniony hotel (7 noclegów) oraz zwrot do 80 proc. kosztów transportu (do 150 euro).

Spośród projektów, zaprezentowanych w czasie wydarzenia ANIMARKT, jury Pitchingu wyłoni trzech zwycięzców. Informacja o nagrodzonych projektach zostanie ogłoszona 13 października 2018 roku w trakcie Gali Zamknięcia Festiwalu Animacji LAL.KA. Nagrodami w konkursie jest aport rzeczowy Centrum Technologii Audiowizualnych w wysokości: 60 000 zł i 40 000 zł oraz nagrody rzeczowe.

Jeszcze przed konkursem, przedstawiciele wybranych do Pitchingu projektów wezmą udział w dwóch sesjach treningowych: scenariuszowej z Wimem Vanackerem (producentem, reżyserem, konsultantem scenariuszowym i kierownikiem w European Short Pitch) oraz z autoprezentacji z Nancy Denney-Phelps (dziennikarką współpracującą z prestiżową grupą medialną AWN.com).

O ANIMARKT Stop Motion Forum

Pitching stanowi część ANIMARKT Stop Motion Forum – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej, skierowanego do profesjonalistów z branży filmowej i studentów, wydarzenia poświęconego animacji lalkowej. Trzecia edycja ANIMARKT odbędzie się w Łodzi w dniach 8-13 października 2018 roku. Wydarzenie, oprócz Pitchingu, to także sekcje: ANIMARKT TALKS – prezentacje i studia przypadków cenionych profesjonalistów oraz ANIMARKT MASTERS – wykłady mistrzowskie i warsztaty z najwyższej klasy ekspertami; a także indywidualne konsultacje i spotkania. Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Forum mają na celu profesjonalizację branży i stworzenie platformy wymiany wiedzy i dobrych doświadczeń. Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach ANIMARKT Stop Motion Forum jest bezpłatny. Informacje na temat wydarzenia publikowane są na stronach: www.animarkt.pl oraz www.fb.com/animarktPL

Organizatorem ANIMARKT Stop Motion Forum jest MOMAKIN (www.momakin.pl) – wielozadaniowy podmiot działający na rzecz popularyzacji i upowszechniania animacji, a także wspierania jej twórców w kraju i na arenie międzynarodowej. Partnerem wydarzenia i sponsorem nagród zostało Centrum Technologii Audiowizualnych z Wrocławia. Partnerami są również: ASAF (Czechy), Mozinet (Węgry), Fest Anča International Animation Festival (Słowacja). ANIMARKT jest dofinansowany przez Fundusz Wyszehradzki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Buchcic, i.buchcic@momakin.pl, +48 502 598 925

[źródło: informacja prasowa organizatora]