RUSZYŁ KONKURS „PODKARPACKA KRONIKA FILMOWA”

„Podkarpacka Kronika Filmowa” to konkurs na film związane tematycznie z Podkarpaciem. Swoje projekty można przesyłać do 5 sierpnia.

Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, ogłasza konkurs na wspieranie produkcji filmowej pn. „Podkarpacka Kronika Filmowa”. Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów filmowych wynosi 80 000 zł. Środki na realizację konkursu pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Celem Konkursu, realizowanego ze środków pochodzących z Województwa Podkarpackiego, jest utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Podkarpaciem. Program ma sprzyjać tworzeniu warunków do rozwoju produkcji filmowych na Podkarpaciu oraz dokumentowaniu historii, teraźniejszości i dziedzictwa kulturowego regionu.

Konkurs ma za zadanie finansowe wspieranie realizacji filmów dokumentalnych o długości od 8 do 60 minut. Filmy mają dokumentować historyczne lub aktualne miejsca, wydarzenia i osoby związane z Podkarpaciem. Powinny stanowić zapis dziedzictwa kulturowego i społecznego regionu; upamiętniać osoby (postaci historyczne, przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, sportowców, społeczników oraz inne osoby utożsamiane z regionem) i grupy społeczne, ich wkład w budowanie wizerunku regionu oraz życie codzienne; dokumentować istotne dla regionu wydarzenia, miejsca, elementy spuścizny, inicjatywy społeczne, które są ważne dla kultury i historii regionu. 

Swoje zgłoszenia można przesyłać do 5 sierpnia 2016 roku.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie Organizatora.