„JESTEM TUTAJ” W KONKURSIE DOK LEIPZIG

Organizatorzy DOK Leipzig ogłosili już cały program imprezy. W jednym z konkursów znalazł się nowy film Julii Orlik.

DOK Leip­zig to jedno z czołowych wydarzeń w świecie filmu dokumentalnego i animowanego. Każ­dego roku w Lipsku prezen­towane są najnowsze produk­cje filmowe z kilkudziesięciu krajów wszyst­kich kontynentów.

Bohaterem zaproszonego do konkursu „Jestem tutaj” jest starszy mężczyzna, który opiekuje się swoją sparaliżowaną żoną. Mimo podeszłego wieku i własnych problemów ze zdrowiem stara się ze wszystkich sił, aby ulżyć jej w cierpieniach z dnia na dzień coraz silniejszych. Pomaga mu córka, która usiłuje pogodzić opiekę z  pracą w szpitalu oraz swoim życiem rodzinnym. Każde z nich ma odmienne poglądy na to jak powinna wyglądać  opieka nad chorą co prowadzi do wielu sprzeczek.  

Animacja Julii Orlik nie jest jedyną naszą produkcją, która będzie można zobaczyć na festiwalu. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Więcej informacji o festiwalu można znaleźć tutaj.