NABÓR PROJEKTÓW NA FORUM KOPRODUKCYJNE EURO CONNECTION

Do 20 października 2020 roku zgłaszać można projekty na Euro Connection - forum koprodukcyjne dla filmów krótkometrażowych, które odbędzie się podczas targów filmowych w Clermont-Ferrand. Forum skierowane jest do producentów krótkich filmów fabularnych, dokumentów kreacyjnych oraz filmów animowanych.

Najbliższa edycja Euro Connection odbędzie się od 2 do 3 lutego 2021 podczas największych międzynarodowych Targów Filmu Krótkometrażowego w Clermont-Ferrand. Jak co roku wydarzenie poprzedzone zostanie sesją przygotowującą do prezentacji, a po pitchingu odbędą się spotkania i konsultacje indywidualne. Organizatorzy planują stacjonarną edycję, ale ostateczna forma wydarzenia będzie uzależniona od bieżącej sytuacji epidemicznej. Podczas Euro Connection 2021 zaprezentowanych zostanie 14 europejskich projektów, wybranych przez jurorów spośród wszystkich zgłoszonych przez poszczególne kraje partnerskie. 

Udział w Euro Connection to znakomita okazja dla producentów zainteresowanych koprodukcją międzynarodową, poszukujących partnerów do realizacji swoich krótkometrażowych projektów. W wyniku dziesięciu dotychczasowych edycji Euro Connection zrealizowanych zostało 100 filmów, w tym 51 międzynarodowych koprodukcji. Z roku na rok program cieszy się coraz większą popularnością, a polscy producenci uczestniczą w nim regularnie. Udział w forum umożliwia spotkanie z ponad 150 zagranicznymi producentami, przedstawicielami stacji telewizyjnych oraz instytucji finansujących filmy krótkometrażowe.

Aby wziąć udział w Euro Connection projekty muszą spełniać następujące warunki:

- firma producencka musi być zarejestrowana w Polsce;

- akceptowane są filmy krótkometrażowe: animacje, fabuły, kreatywne dokumenty, których czas trwania nie będzie przekraczał 30 minut ;

- projekt musi posiadać zagwarantowane częściowe finansowanie z zewnętrznego źródła (np. grant na scenariusz czy produkcję, wsparcie lokalne lub z instytucji państwowych, wkład telewizji, nagroda pieniężna; itp.). Nie jest wymagana konkretna kwota minimalna. Nie dopuszcza się wkładu rzeczowego lub wkładu własnego firmy producenckiej jako zewnętrznego finansowania ;

- projekt ma potencjał międzynarodowy, producent jest zainteresowany koprodukcją międzynarodową ;

- zdjęcia lub produkcja nie może rozpocząć się wcześniej niż w czerwcu 2021 roku ;

- producent zgłaszający film zobowiązuje się uczestniczyć osobiście w Euro Connection, jeśli jego projekt zostanie wybrany.

Aby zgłosić swój projekt na Euro Connection należy do 20 października 2020 roku wysłać zgłoszenie do polskiego koordynatora, którym jest Krakowska Fundacja Filmowa. Zgłoszenie powinno być przesłane w formie jednego dokumentu pdf zawierającego wypełnioną kartę filmu oraz dodatkowe materiały. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Formularz zgłoszeniowy oraz bardziej szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Z nadesłanych zgłoszeń Krakowska Fundacja Filmowa wybierze jeden projekt, który jako finalista zostanie zarekomendowany międzynarodowej komisji selekcyjnej, kwalifikującej projekty do finałowego pitchingu.

Producent, którego projekt znajdzie się wśród 14 wybranych do prezentacji Euro Connection, zostanie zaproszony przez organizatorów, którzy pokryją koszty pobytu w Clermont-Ferrand przez 4 dni oraz zapewnią bezpłatną akredytację targową, a także pokryją częściowo koszty podróży (160 €).

Jeśli polski projekt-finalista nie zostanie wybrany do prezentacji podczas pitchingu, jego producent będzie miał pierwszeństwo do zgłoszenia się do Producers Focus, czyli 2-minutowych prezentacji firm produkcyjnych przed publicznością branżową Euro Connection. Uczestnicy Producers Focus mają zapewnione przez organizatorów 3 noclegi oraz wyżywienie i akredytację oraz możliwość networkingu i poszerzenia sieci kontaktów branżowych. 

Koordynator w Polsce: Krakowska Fundacja Filmowa

Kontakt:

Barbara Orlicz-Szczypuła
barbara.orlicz@kff.com.pl

Marta Świętek
marta.swietek@kff.com.pl

tel. 12 2946945

Więcej o pitchingu Euro Connection można przeczytać tutaj.