NABÓR NA DRUGĄ EDYCJĘ AKCELERATORA DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych ogłasza nabór na 2. edycji Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora AV. Partnerami projektu są Czyżewscy kancelaria adwokacka oraz kancelaria prawna RBS – Rzączyńska Bukryj-Stoś.

O projekcie

Akcelerator to projekt edukacyjny o charakterze cyklicznym, kontynuacja pilotażowej edycji zrealizowanej w 2017 roku. Celem inicjatywy jest wielopłaszczyznowe wsparcie dla młodych przedsiębiorców z sektora kreatywnego na początku ich zawodowej kariery. To pierwszy w Polsce akcelerator w branży kreatywnej o charakterze ogólnopolskim, z pogranicza kultury i biznesu, umożliwiający interdyscyplinarny transfer wiedzy oraz stymulację rozwoju projektów i firm, w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku. Dzięki wielostronnemu merytorycznemu i metodycznemu wsparciu uczestników, indywidualnym konsultacjom i mentoringowi Zarządu KIPA, młodzi przedsiębiorcy nie tylko uzupełnią swoją dotychczasową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej produkcji filmowej, lecz przede wszystkim nabędą nowych kompetencji z zakresu m.in. biznesu, prawa i podatków, co realnie wpłynie na ich dalszy rozwój zawodowy.

Dla kogo

Program przeznaczony jest dla niezależnych przedsiębiorców do 35-ego roku życia związanych z branżą kreatywną lub absolwentów i studentów V roku szkół artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy prowadzą lub planują założenie swojej firmy. Uczestnikami mogą zostać również osoby bez doświadczeń zawodowych, pragnące rozwijać swój projekt lub biznes w zakresie branży AV.

Projekt przewidziany jest dla 20. uczestników. Selekcja kandydatów zostanie przeprowadzona na podstawie:

CV skrótowego opisu działalności firmy biznesplanu na najbliższe 3 lata prostej analizy SWOT listu motywacyjnego

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny spełnić dodatkowo poniższe kryteria:

okres działania na rynku nie dłuższy niż 5 lat roczny przychód firmy do wysokości 0,5 mln zł

Dotychczasowy zakres działalności kandydatów powinien być związany z branżą audiowizualną, w tym m.in. z produkcją filmów:

fabularnych dokumentalnych reklamowych animacji mikrobudżetowych eksperymentalnych związanych z nowymi technologiami VR czy video 360

Zarys programowy

Akcelerator KIPA składa się z 3 głównych komponentów:

budowanie cyklicznego programu edukacyjnego jako centrum wymiany informacji, kompetencji i kontaktów biznesowych w trakcie cyklu 6 spotkań warsztatowych (poza siedzibą KIPA), z których część zostanie zrealizowana według opracowanego przez Izbę harmonogramu, natomiast pozostałe będą odpowiedzią na projekty i propozycje zgłaszane przez uczestników Akceleratora mentoring – każdy uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z wybranymi specjalistami praktykami z wieloletnim doświadczeniem w sektorze AV networking – nawiązywanie kontaktów branżowych w ramach comiesięcznych spotkań w siedzibie KIPA, podczas których uczestnicy spotkają się z Sekcją Młodych Producentów KIPA, Sekcją Regionalnych Funduszy Filmowych, Sekcją Producentów Dokumentalnych i członkami Zarządu KIPA

Proponowany zarys merytoryczny warsztatów:

„Specyfika własności intelektualnej w sektorze kreatywnym” „Jak rozmawiać z inwestorem” „Proces produkcji audiowizualnej” „Jak wyeksponować „business value” w projekcie dla potencjalnych partnerów” „Biznes to Biznes – aspekty biznesowe prowadzonej działalności” „Pitching, umiejętność autoprezentacji i publicznych wystąpień”

Harmonogram

Program realizowany będzie od września do grudnia 2018 r. Spotkanie organizacyjne oraz pierwsze warsztaty odbędą się  w czwartek, 13 września. Projekt obejmuje 6 dwudniowych zjazdów (warsztaty i networkingi), indywidualne konsultacje z ekspertami na temat  bieżących kwestii związanych ze zgłoszonym projektem czy prowadzoną firmą oraz sesję pitchingową one-on-one z nadawcami, dystrubotarami i koproducentami. Szczegółowy kalendarz wydarzeń oraz lokalizacja spotkań zostaną przesłane bezpośrednio uczestnikom.

Warunki oraz koszt uczestnictwa

Warunkiem udziału w Akceleratorze jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z CV i listem motywacyjnym na adres email akcelerator@kipa.pl oraz uiszczenie kosztu uczestnictwa w wysokości 800 zł plus VAT za cały program. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Izby mailowo lub telefonicznie (22) 840 59 01.