Konrad Kultys

Doktoryzuje się w dyscyplinie Sztuk pięknych w zakresie fotografii, filmu i video na Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zawodowo pracuje jako operator kamery dla agencji reklamowych i grup medialnych. Jego prace artystyczne były pokazywane na festiwalach w Polsce , realizuje również teledyski i fotografie oraz instalacje (wystawy krajowe i zagraniczne). Aktualne zainteresowania koncentrują się na środkach formalnych w kinematografii ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych środków na odbiorcę i uwzględnieniu tego działania w procesie powstawania filmu po stronie operatora obrazu i reżysera.

W 2018 otzrymał wyróżnienie (kategoria filmu niezależnego) na 64' Ogólnopolskim Festiwalu Filmów
Niezależnych OKFA w Koninie za film Tensity.