Katarzyna Łęcka

Absolwentka Wajda School of Film Directing oraz Akademii Teatralnej w Warszawie. Finalistka prestiżowego konkursu scenariuszowego Script Pro. Zaczynała drogę twórczą jako aktorka w zespole Krystiana Lupy w Starym Teatrze w Krakowie. Poznawała tajniki reżyserii asystując wielu wybitnym reżyserom. Opracowała autorski program pracy nad świadomością ciała dla studentów Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej.

Wyniesioną z teatru umiejętność pracy z aktorami łączy z warsztatem filmowym, tworząc sugestywne, przepełnione emocjami obrazy. Dostrzeżona przez Agnieszkę Holland podczas oceny projektów filmowych w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, a także przez Pawła Pawlikowskiego, który objął opieką artystyczną jej debiut krótkometrażowy „Pars pro toto”.