Robert Sowa

Ur. w 1972 r. w Krakowie. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, specjalizacja - film animowany. Podczas studiów szczególnie zajmował się malarstwem, fotografią, serigrafią i filmem animowanym. Studia ukończył w 1999 roku dyplomem w Pracowni Filmu Animowanego pod opieką artystyczną prof. Jerzego Kuci. Film dyplomowy pt.: ”Portret we wnętrzu”, był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Agencję Produkcji Filmowej.