Helena Oborska

Helena Oborska jest studentką IV roku na wydziale Reżyserii w Łódzkiej Szkole Filmowej. Przed Filmówką skończyła Dziennikarstwo i Nauki Polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach stypendium naukowego UW przez pół roku studiowała w Stambule, gdzie pracowała nad krótkim dokumentem poświęconym uchodźcom z Syrii. Obecnie rozwija swoje kolejne projekty filmowe.