Sofya Nabok

urodziła się w 1993 r. w Permie, w Rosji. W 2012 została przyjęta do PWSFTviT na katedrę animacji i efektów specjalnych. W 2018 ukończyła uczelnię z wynikiem celującym. Opiekę artystystyczną nad jej dyplomem “Wyszła z Brzegów” sprawowali Mariusz Wilczyński oraz Joanna Koronkiewicz-Jasińska.