Anna Kosińska

urodziła się w 1989. Jest studentką Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie mieszka w Dani, gdzie studiuje Animację jako narzędzie nauczania. „Macica” jest jej pierwszą skończoną animacją.