Julia Ruszkiewicz

Absolwentka scenariopisarstwa w Camerimage Film School i  reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  Autorka etiud studenckich („Powrót Mistrza”, „Bar Świat”, „S ezon na kaczki”). Jej film "Sezon na kaczki"  zdobył kilkanaście nagród na międzynarodowych festiwalach- m.in. „GRAND PRIX” na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Lille we Francji 2007, „PRIX DU FICTION” na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Aubagne we Francji 2007, ZŁOTA KIJANKA na Międzynarodowym Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage” w Łodzi 2006  i  miał przeszło 50 projekcji konkursowych w kraju i za granicą. W 2007 roku została wytypowana do grona najzdolniejszych młodych filmowców na spotkanie w pałacu prezydenckim pod hasłem „Mój talent dla Polski”. Stypendystka Stowarzyszenia Filmowców Polskich (2007), oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008). W 2008 roku była członkiem jury obok m.in. Jerzego Skolimowskiego i Michael Sarne podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego  CINEMA JOVE w Hiszpanii.