Agnieszka Borowa

urodzona w 1983 roku w Olsztynie. W 2007 roku uzyskała dyplom magistra sztuki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a w 2015 ukończyła studia na kierunku Film Animowany i Efekty Specjalne w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.