Wojciech Sobczyk

reżyser filmów animowanych, ilustrator, fotograf. Urodził się w 1974 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie jest pracownikiem dydaktycznym Pracowni Filmu Animowanego tejże uczelni. Jego filmy animowane Drabina (1997) oraz Wiosna 1999 (2000) były pokazywane na licznych festiwalach i przeglądach w Polsce i za granicą.