Jan Grabowski

 Filmowiec i artysta wizualny działający w różnych stylach, mediach i gatunkach. Jest  twórcą filmów krótkometrażowych, autorem projektów fotograficznych oraz  scenarzystą. W swojej działalności interesuje go przede wszystkim badanie granicy  między prawdą a fikcją w codziennym życiu oraz moc mitów otaczająca jednostki i  społeczeństwa. Absolwent Akademii Fotografii w Warszawie. Studiował “Filmmaking” na Wydziale  Filmowym i Telewizyjnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze (FAMU) w ramach programu Erasmus+. Absolwent wydziału Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTviT im.  Leona Schillera w Łodzi.