Szymon Ruczyński

Szymon Ruczyński urodził się w podlaskiej Hajnówce w 2000 roku. Student specjalności Film Animowany i Efekty Specjalne w Szkole Filmowej w Łodzi. Wychowywał się w Białowieży, centrum Puszczy Białowieskiej, będącej źródłem inspiracji do jego nagradzanych filmów animowanych „Rozwiązanie” i „Puszcza: Dyptyk”. W 2021 i 2022 roku Szymon brał udział w działaniach pomocowych związanych z kryzysem uchodźczym w Puszczy. W filmach opowiada o obserwowanych przez siebie problemach społecznych używając mieszanych technik animacji.