Karina Węgiełek

Debiutująca reżyserka i scenarzystka. Absolwentka Reżyserii Filmowej w Warszawskiej Szkole Filmowej, dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim (specjalności: dokumentalistyka oraz fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza), a także aktorstwa w Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. W 2014 roku zdała Egzamin Eksternistyczny na Aktora Dramatu przed komisją ZASP-SPATiF w Warszawie. Do tej pory zajmowała się głównie aktorstwem, grafiką, montażem filmowym i pisaniem.