Paweł Chorzępa

Reżyser, operator. Od 2011 roku wykładowca w Zakładzie Realizacji Obrazu Telewizyjno- Filmowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w 2016 roku obronił pracę doktorską. Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Autor zdjęć do filmów dokumentalnych i fabularnych: Kawałek lata” (2010) i „Zud” (2016) w reż. Marty Minorowicz, „Decrescendo” (2011) i „Mój dom” (2012) w reż. Magdaleny Szymków, „Kiedy będę ptakiem” (2013) w reż. Moniki Pawluczuk, „Polonez” (2016), „Pierwszy Polak na Marsie” (2016) i „Relax” (2018) w reż. Agnieszki Elbanowskiej, „Opera o Polsce” (2017) w reż. Piotra Stasika, a także „New Born” (2018) w reż. Lidii Dudy.
Obecnie pracuje nad zdjęciami do filmu „Andrew Warhola, Moja Fabryka” w reż. Bogdana Dziworskiego oraz przygotowuje się do dwóch pełnometrażowych filmów fabularnych: „Magnezji” w reż. Macieja Bochniaka oraz „Iluzji” w reż. Marty Minorowicz.