Wojciech Jagiełło

Urodził się 1973. Absolwent architektury na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również PWSFTviT w Łodzi - kierunek montaż filmowy oraz Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Współpracował przy realizacji m.in. filmu "Aria Diva" Agnieszki Smoczyńskiej oraz "Kierunek: Islandia" Kaliny Alabrudzińskiej.