Projekt koordynowany przez Krakowską Fundację Filmową

Adres do korespondencji:

POLISH SHORTS
Krakowska Fundacja Filmowa
ul. Basztowa 15/8a
31-143 Kraków
tel. +48 12 294 69 45
polishshorts@kff.com.pl

Koordynatorzy projektu:

Marta Świątek

Katarzyna Wilk
katarzyna@kff.com.pl

Redakcja www:

Magdalena Walo
redakcja@polishshorts.pl

Tłumaczenie:

Piotr Szczepański