NABÓR PROJEKTÓW NA "EURO CONNECTION" 2013

Zapraszamy do zgłaszania projektów na EURO CONNECTION 2013 - Europejskie forum koprodukcji filmów krótkometrażowych, które odbędzie się 5 lutego 2013 w Clermont-Ferrand we Francji. Termin nadsyłania aplikacji mija 31 października.

Projekt Międzynarodowego Forum Koprodukcyjnego dla twórców filmów krótkometrażowych jest pierwszą tego typu inicjatywą w Europie i zrodził się z potrzeby wsparcia produkcji krótkometrażowej. Organizatorzy Targów Filmu Krótkometrażowego, odbywających się od 28 lat przy Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Clermont-Ferrand we Francji, postanowili zaprosić do udziału w tegorocznym, odbywającym się już po raz piąty Forum 16 europejskich państw, z których każde będzie miało szansę zaprezentowania jednego projektu podczas pitchingu w Clermont-Ferrand. Głównym celem  pitchingu jest stworzenie europejskiej sieci kontaktów ułatwiającej producentom filmu krótkometrażowego dotarcie do dystrybutorów, stacji telewizyjnych oraz pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania produkcji.

Konkursy zostaną przeprowadzone lokalnie, a projekty, zakwalifikowane do prezentacji podczas Forum wybiorą komisje w poszczególnych krajach. W efekcie w pitchingu we Francji powalczy 16 ekip filmowych. Forum odbędzie się 5 lutego 2013 podczas Targów Filmów Krótkometrażowych w Clermont-Ferrand.

Warunki:
- projekt musi być produkcji polskiej
- projekt musi dotyczyć krótkometrażowego filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego (o czasie trwania nie dłuższym niż 40 minut)
- część finansowania projektu musi być zagwarantowana ze źródeł pochodzących z kraju produkcji
- producent lub jego przedstawiciel z ekipy filmowej musi osobiście zaprezentować projekt na pitchingu  w Clermont-Ferrand
-początek zdjęć musi mieć miejsce nie wcześniej niż w czerwcu 2013
- producent projektu musi być zainteresowany znalezieniem europejskiego koproducenta

Przedstawiciel wybranego projektu zobowiązany jest do osobistego przedstawienia go podczas Forum we Francji w formie 10 minutowej prezentacji przygotowanej w języku francuskim lub angielskim, w czasie jednej z czterech sesji pitchingowych. Integralną częścią Euro Connection są także indywidualne spotkania (MEDIA Rendez-Vous) producentów z zainteresowanymi przedstawicielami funduszy lub stacji TV obecnymi na Festiwalu w Clermont-Ferrand. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu (hotel) jednego przedstawiciela projektu. Krakowska Fundacja Filmowa – polski partner projektu – udzieli dofinansowania kosztów podróży dla przedstawiciela zwycięskiego, polskiego projektu. Autorzy projektów, które zakwalifikują się na francuski pitching zostaną powiadomieni o szczegółach związanych z prezentacją drogą mailową lub telefoniczną.

Termin zgłoszenia:
Projekty muszą trafić do Krakowskiej Fundacji Filmowej (koordynatora projektu w Polsce) najpóźniej do dnia 31 października 2012 roku.

Kontakt:
Krakowska Fundacja Filmowa
Basztowa 15/82
31-143 Krakow
Tel./fax +48122946945

Osoby kontaktowe:
Barbara Orlicz-Szczypuła - barbara.orlicz@kff.com.pl
Zofia Ścisłowska – zofia@kff.com.pl

Przydatne linki:
MEDIA Desk France - www.mediadeskfrance.fr
Marche du Film Court de Clermont-Ferrand - www.clermont-filmfest.com
(organizowane przez Sauve Qui Peut le Court Metrage)
C.N.C - www.cnc.fr
Projekt PolishShorts - www.polishshorts.pl