TRWA REKRUTACJA DO UDZIAŁU W POLSKO-NORWESKICH WARSZTATACH DLA MŁODYCH TWÓRCÓW

Organizatorzy projektu „Polish-Norwegian Film Festival Cooperation” zapraszają debiutujących filmowców z całej Polski do udziału w warsztatach, które odbędą się we wrześniu w Lillehammer, jako wydarzenie towarzyszące Amandus BLIKKFANG Film Festival oraz w październiku w Olsztynie w ramach WAMA Film Festival. Rekrutacja potrwa do 14 września 2021 r. (etap norweski) oraz 20 września 2021 r. (etap polski).

Amandus BLIKKFANG Film Festival to wydarzenie, którego osią jest konkurs filmów krótkometrażowych realizowanych przez debiutujących twórców filmowych. Festiwal odbędzie się między 24 a 26 września 2021 roku w Lillehammer. W dniach 22-26 września 2021 r., na kilka dni przed pierwszymi projekcjami, rozpoczną się warsztaty dla polskich i norweskich filmowców oraz spotkania z ekspertami z branży dotyczące takich zagadnień jak: development scenariuszowy, rozwój projektu fabularnego, specyfika europejskiego rynku filmowego, możliwości nawiązywania transnarodowej współpracy koprodukcyjnej oraz planowanie strategii promocyjnych i dystrybucyjnych. Jedną z projekcji towarzyszących festiwalowi będzie także przegląd polskiego kina krótkometrażowego.

Druga część projektu zostanie przeprowadzona w Polsce – odbędzie się podczas WAMA Film Festival, w dniach 4-10 października 2021 roku w Olsztynie. W ramach wydarzenia zostaną przeprowadzone międzynarodowe, praktyczne warsztaty dotyczące rozwoju pełnometrażowych projektów fabularnych. Publiczność festiwalu będzie miała również okazję wziąć udział w retrospekcji norweskich filmów krótkometrażowych.

Polish-Norwegian Film Festival Cooperation to inicjatywa mająca na celu zacieśnienie filmowych związków między Polską a Norwegią, składająca się z organizowanych wspólnie w obu krajach wydarzeń branżowych, warsztatów oraz przeglądów filmowych. Celem projektu jest umożliwienie debiutującym twórcom filmowym nawiązania polsko-norweskich kontaktów i zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu międzynarodowej sprzedaży, promocji i dystrybucji filmów.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy finansują koszty zakwaterowania, wyżywienia i podróży uczestników. Ilość miejsc jest ograniczona.

Osoby zdecydowane wziąć udział w warsztatach mogą zgłosić się do udziału w obydwu lub tylko w jednym z modułów programowych zaplanowanych w ramach projektu.

Terminy warsztatów:

Norwegia
Termin: 22-26 września 2021 r.
Miejsce: Lillehammer
Wiek uczestników: 20-30 lat

Polska
Termin: 4-10 października 2021 r.
Miejsce: Olsztyn
Wiek uczestników: 20-30 lat

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

Projekt „Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation” dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa. Organizatorem projektu jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji. Organizacjami partnerskimi są: Stiftelsen Amandusfestivalen i Stowarzyszenie FILMFORUM. Festiwale partnerskie, biorące udział w projekcie to: AMANDUS BLIKKFANG Lillehammer International Student Film Festival oraz WAMA Film Festival w Olsztynie.

Informacja prasowa